هر آنچه در آزمایشگاه به آن احتیاج دارید را از ما بخواهید

ارایه فاکتور رسمی

برای تمام خریدارن محترم فاکتور رسمی با کد اقتصادی سمنان آزما همرا با مهر و امضاء صادر و به همرا وسایل خریداری شده ارسال میگردد.
فاکتور ارسالی رسمی بوده و قابل ارائه به ادارات دارایی و حسابداری ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی می باشد.

برگشت به بالا
×
گفتگوی آنلاین در واتساپ
برای شروع گفتگو کلیک کنید.